azur

Description:

<table> <tr> <td>Name: Mikel Bernard</td> <td>Concept: 80s DJ that was pulled into the hedge while taking cocaine</td>

&lt;td>Seeming: Fairest&lt;/td>
  &lt;/tr>
  &lt;tr>
    &lt;td>Player: Scott&lt;/td>
    &lt;td>Virtue: Hope&lt;/td>
    &lt;td>Kith: Polychromatic&lt;/td>
  &lt;/tr>
&lt;/table>
&lt;tr>
  &lt;td>Chronicle: Lost in Maplehurst&lt;/td>
  &lt;td>Vice: Gluttony&lt;/td>
  &lt;td>Court: Spring&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;table>
  &lt;tr>
    &lt;td>Intelligence OO&lt;/td>
    &lt;td>Strength O&lt;/td>
    &lt;td>Presence OOO&lt;/td>
  &lt;/tr>
&lt;/table>
&lt;tr>
  &lt;td>Wits OOO&lt;/td>
  &lt;td>Dexterity OOO&lt;/td>
  &lt;td>Manipulation OOO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
&lt;/tr>
&lt;td>Resolve OO&lt;/td>
&lt;td>Stamina OO&lt;/td>
&lt;td>Composure OO&lt;/td>
&lt;table>
  &lt;tr>
    &lt;td>Mental (-3 Unskilled)&lt;/td>
    &lt;td>Physical (-1 Unskilled)&lt;/td>
    &lt;td>Social(-1 Unskilled)&lt;/td>
  &lt;/tr>
  &lt;tr>
&lt;/table>
&lt;td>Computer O&lt;/td>
  &lt;td>Athletics (Jump)&lt;/td>
  &lt;td>Expression (Music) OOOO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Medicine OOO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Science (Chemistry) OOO&lt;/td>
  &lt;td>Survival OO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Streetwise (Black Market) OO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Subterfuge O&lt;/td>
&lt;td>Socialize OO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;table>
  &lt;tr>
    &lt;td>Contracts&lt;/td>
    &lt;td>Merits&lt;/td>
&lt;td>Flaws&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Separation OOOOO&lt;/td>
  &lt;td>Mantle (Spring) OO&lt;/td>
  &lt;td>Addiction&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>New Identity OOOO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Resources O&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;/table>
&lt;table>
  &lt;tr>
    &lt;td>Health&lt;/td>
    &lt;td>Willpower&lt;/td>
    &lt;td>Wyrd&lt;/td>
&lt;/table>
&lt;td>Clarity&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>OOOOOOO&lt;/td>
  &lt;td>OOOO&lt;/td>
  &lt;td>O&lt;/td>
  &lt;td>OOOOOOO&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;table>
  &lt;tr>
    &lt;td>Seeming Blessing&lt;/td>
    &lt;td>Seeming Curse&lt;/td>
&lt;/table>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Spend Glamour to increase social rolls&lt;/td>
  &lt;td>-1 die to avoid losing Clarity&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;table>
  &lt;tr>
    &lt;td>Size 5&lt;/td>
    &lt;td>Defense 3&lt;/td>
    &lt;td>Initiative Mod 5&lt;/td>
    &lt;td>Speed 9&lt;/td>
&lt;/table>
&lt;td>Armor&lt;/td>
&lt;/tr>
&lt;tr>
  &lt;td>Experience 35/35&lt;/td>
&lt;/tr>
Bio:

azur

die Herren von Chorhop Herr_der_Nacht